Voorbeelden van projecten die in het verleden werden gehonoreerd:

  • Ziekentriduüms
  • Bijdragen in de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen voor voedselbanken
  • Bijdragen in de aanschafkosten van een wensbus en een wensambulance
  • Ondersteuning van organisaties van mantelzorgers
  • Ondersteuning Belangenvereniging Alzheimerpatiënten
  • Ondersteuning van hulporganisaties voor daklozen