Over de stichting

Onze doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het financieren van projecten die ten goede komen aan personen die ondersteuning behoeven. Aanvragen moeten passen binnen de criteria die door het bestuur zijn geformuleerd.

Deze criteria zijn:

  • Sector zorg en welzijn
  • Regio Noord- en Midden-Limburg
  • De gelden moeten ten goede komen aan hulpbehoevende mensen
  • Gelden worden alleen verstrekt voor projecten en niet ter dekking van tekorten in de reguliere exploitatie
  • Buiten het Van Straatenfonds zal er in het algemeen sprake moeten zijn van cofinanciering door derden