Stichting van straatenfonds

Het medefinancieren van projecten die ten goede komen aan mensen die ondersteuning behoeven.

Wie wij zijn

De Stichting van Straatenfonds zet zich in voor het bieden van een financiële bijdrage aan projecten die ten goede komen aan mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. Onze geschiedenis gaat terug tot de vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen we werden opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het ondersteunen van het werk van de thuiszorg, waaronder wijkverpleging en gezinszorg. In die tijd werden de eerste middelen bijeengebracht via kerkcollectes, oliebollenacties en andere initiatieven.

Na verloop van tijd veranderde het landschap van de thuiszorg en kreeg het steeds meer structurele financiering van de overheid. Als gevolg daarvan hebben we onze doelstelling aangepast, zodat we ons kunnen richten op het ondersteunen van diverse projecten die een positieve impact hebben op mensen die behoefte hebben aan ondersteuning.

Bij Stichting Van Straatenfonds streven we ernaar om projecten te financieren die in lijn liggen met onze criteria, zoals vastgesteld door ons bestuur. We willen ervoor zorgen dat de projecten die we ondersteunen daadwerkelijk het leven van mensen verbeteren en bijdragen aan hun welzijn. Door zorgvuldig de aanvragen te beoordelen en te selecteren, kunnen we ons richten op initiatieven die aansluiten bij onze missie en die een blijvende positieve impact hebben op individuen en gemeenschappen.

We zijn trots op de vele projecten die we hebben ondersteund en de mensen die we hebben kunnen helpen.