DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING(AVG)

Ontvangen informatie

Stichting van Straatenfonds ontvangt gegevens van derden die een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten van een te organiseren activiteit.  Gevraagd wordt om de volgende informatie te verstrekken:

 • NAW-gegevens van de aanvrager
 • Functie van de aanvrager
 • Informatie over het doel van de aanvraag
 • Het IBAN-nummer waarop de bijdrage moet worden overgemaakt’
 • Het mailadres van de aanvrager

Deze informatie wordt door de stichting uitsluitend intern gebruikt. Na besluitvorming vindt terugkoppeling naar de aanvrager plaats.

Verwerking van de informatie.

De informatie wordt door de secretaris verstrekt aan het bestuur, uitsluitend ten behoeve van de besluitvorming in de bestuursvergadering. De penningmeester zorgt voor uitbetaling van de toegezegde bedragen aan de aanvragers.

De aanvrager wordt gevraagd om toestemming te geven om de informatie te verwerken. Die toestemming kan op elk gewenst moment weer worden ingetrokken.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie van de aanvrager
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam

Deze gegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Cookies

Stichting van Straatenfonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de volgende website staat uitgelegd hoe cookies verwijderd kunnen worden: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Bewaren van de informatie.

De informatie wordt digitaal en/of op papier gedurende 7 jaren bewaard. De digitale informatie is beveiligd middels wachtwoorden. Informatie op papier wordt achter slot en grendel bewaard, zodat zij niet toegankelijk is voor onbevoegde derden.

Na afloop van de 7-jarentermijn wordt de informatie vernietigd.