Het bestuur vergadert in principe drie maal per jaar. De vergadermaanden zijn februari, juli en oktober.
Aanvragen dienen vóór de eerste dag van de vergadermaand te zijn ontvangen. Voor het doen van een aanvraag kunt u het aanvraagformulier invullen en versturen.

Subsidieaanvraag


  In afwachting van uw antwoord vertrouwen we er op dat u mijn/ons verzoek welwillend in overweging wilt nemen.

  Hoogachtend,

  Toelichting bij de gestelde vragen:

  • 1. In te vullen: naam van de organisatie, stichting, vereniging, bedrijf of individuele persoon

  • 2. waaraan zal het gevraagde bedrag o.a. besteed worden?

  • 3. waar en wanneer vinden de activiteiten plaats?

  • 4. b.v. zijn de reguliere middelen ontoereikend vanwege de beperkte bestaande geldstromen?

  • 5. het bedrag dat u zou willen ontvangen


  Aanvrager verklaart toestemming te geven om de persoonsgegevens te verwerken.