Aanvragen

Aanvraag indienen

Aanvragen dienen vóór de eerste dag van de vergadermaand te zijn ontvangen zodat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Voor het doen van een aanvraag kunt u het aanvraagformulier invullen en versturen.
Het bestuur vergadert in principe drie maal per jaar. De vergadermaanden zijn februari, juli en oktober. 

Aanvraagformulier

  Naam van het project *

  Korte omschrijving van het project *

  Wat wilt u met het project bereiken? *

  Voor wie is het project bedoeld? *

  Wanneer start het project? *

  Wanneer denkt u dat het project gereed is? *

  Welk bedrag vraagt u aan het van Straatenfonds? *

  Is in het project ook sprake van zelfwerkzaamheid door uw organisatie? Zo ja, waar bestaat dit uit en welk bedrag is begroot *

  Heeft u bij meerdere fondsen of personen financiële steun aangevraagd en zo ja, welke en hoeveel *

  Wilt u ons bij einde project een financiële verantwoording sturen?*

  Naam organisatie *

  Adres, postcode en plaats *

  Contactpersoon *

  Telefoon *

  E-Mail *

  Bankrekeningnummer *

  Bijlage, hier kunt u bijvoorbeeld een projectplan of begroting toevoegen
  Let op! alleen PDF-bestanden van maximaal 20mb.