Geschiedenis

Stichting Van Straatenfonds is ontstaan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, met als doelstelling het werk van de thuiszorg (wijkverpleging en gezinszorg) financieel te ondersteunen. De eerste middelen werden bij elkaar gebracht door middel van kerkcollectes, oliebollenacties e.d.
Omdat de thuiszorg in de loop van de tijd kon rekenen op structurele financiering van de overheid, werd de doelstelling aangepast.